Author Archives: blogdinhduong.edu.vn

Người đã tiêm vắc xin chống lại Covid-19 như thế nào?

Nếu đã tiêm vắc xin, bệnh nhân Covid-19 ít bị trở nặng, thời gian để bình phục ngắn hơn. Khi biến thể Delta lan tràn trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu đang xem xét khi nhiễm Covid-19, những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng có sự khác biệt như thế nào. […]