Author Archives: blogkhoahoc.edu.vn

Bệnh viện dã chiến 2.3 hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Nam Sudan

Tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan, Liên Hiệp Quốc tổ chức tiêm chủng vắc xin cho tất cả các nhân viên. Bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.3 hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Nam Sudan – Ảnh: Bệnh viện dã chiến 2.3 […]