Author Archives: blogmonngon.edu.vn

Giới khoa học Mỹ tìm thấy kháng thể COVID-19 trong m.áu hươu năm 2019

Một mẫu m.áu của loài hươu cổ trắng Mỹ lấy năm 2019 đã có kết quả dương tính với kháng thể COVID-19, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học chính phủ Mỹ. Bản báo cáo về phát hiện kháng thể với COVID-19 trong m.áu hươu cổ trắng ở Mỹ năm 2019 vẫn chưa […]