Author Archives: blogvieclam.edu.vn

Sở GTVT TP.HCM thông báo gia hạn giấy nhận diện cho xe vận tải

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc gia hạn các giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện để lưu thông trong thời gian TP tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. ẢNH: TRẦN TIẾN Theo đó giấy nhận diện (có mã QR Code) […]