Author Archives: gocthanhcong.edu.vn

U lympho không Hodgkin: Dấu hiệu cảnh báo và cách điều trị

Nhiều người bị u lympho không Hodgkin nhưng không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Ngược lại, một số người có thể có nhiều yếu tố nguy cơ lại không bao giờ phát triển thành bệnh. Bệnh u lympho ác tính hay còn gọi là bệnh ung thư hạch là một trong những bệnh […]