Author Archives: goctonghop24h.edu.vn

Kháng thể đơn dòng – một lựa chọn bổ sung trong điều trị COVID-19

Bên cạnh các thuốc kháng virus remdesivir và thuốc kháng viêm dexamethasone, phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng là một lựa chọn khác trong điều trị bệnh COVID-19 hiện nay. Kháng thể đơn dòng được tạo ra trong phòng thí nghiệm (hình chữ Y) giúp ngăn chặn sự tấn công của virus […]