Author Archives: trithucmoi24h.edu.vn

Từ Covid-19 tàn khốc đến chiến lược ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’

Đại hội đồng Y tế Thế giới đưa ra chiến lược One Health (Một Sức khỏe), đề cao tầm quan trọng của việc ngăn ngừa các mầm bệnh từ động vật sang người. Thuật ngữ “phòng bệnh hơn chữa bệnh” được nhà triết học người Hà Lan Desiderius Erasmus đưa ra vào những năm 1500. […]