Tag Archives: chữa bệnh cứu người

Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Thị Phương Thuỷ mang ánh sáng đến cho trẻ em nghèo

Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Thị Phương Thuỷ mang ánh sáng đến cho trẻ em nghèo Thạc sĩ – Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy – Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô không chỉ là vị bác sĩ nhãn khoa chuyên môn giỏi mà còn có tấm lòng thiện nguyện sâu sắc. […]