3 trường hợp đất vi phạm vẫn được xem xét cấp sổ đỏ

Nếu rơi vào 3 trường hợp thuộc Khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vi phạm vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ, cụ thể như sau:

Trường hợp đất vi phạm

Hình thức vi phạm

Hình thức xử lý

Điều kiện để được xem xét cấp sổ đỏ

Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

– Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ

– Lấn, chiếm đất sử dụng cho việc xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác

– Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng

Nếu vẫn giữ nguyên quy hoạch như công bố, Nhà nước sẽ thu hồi đất vi phạm

Nhà nước có điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng khiến diện tích đất lấn chiếm:

– Không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

– Không thuộc chỉ giới xây dựng dường giao thông

– Không nhằm mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp hoặc các công trình công cộng khác

Lấn, chiếm đất đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường hoặc lâm trường

Sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp

– UBND cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban quản lý rừng

– Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định

Trường hợp lấn, chiếm đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì được xem xét cấp Sổ đỏ

Lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất

– Sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng (nguồn gốc đất có thể do tự lấn, chiếm; mua lại hoặc nhận tặng cho từ người khác…)

– Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai

Nhà nước tiến hành thu hồi đất. Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai

Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc quy hoạch sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì UBND cấp tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Khi đó, người đang sử dụng đất lấn, chiếm được xem xét cấp Sổ đỏ

Như vậy, nếu thuộc một trong 3 trường hợp nêu trên mà sử dụng đất ổn định không có tranh chấp thì người sử dụng đất vi phạm vẫn đươc xem xét cấp sổ đỏ. Khi đó, hộ gia đình/ cá nhân sử dụng đất sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Linh Phương (TH)

>> 2 trường hợp mua đất bằng giấy viết tay được cấp GCN quyền sử dụng

>> 4 trường hợp được xin cấp đổi sổ đỏ năm 2020

Theo Tạp chí Thanh Niên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *